Marinierskazerne Doorn


Herbestemming Marinierskazerne

In 2022 verhuizen de mariniers in Doorn naar een nieuwe kazerne in Vlissingen. Daarmee gaat ook de Van Braam Houckgeestkazerne en het omliggende gebied een nieuwe toekomst tegemoet. De komende periode wordt verkend welke ontwikkelingsrichting wenselijk en realistisch is. GoedVolk draagt bij aan het vast stellen van de randvoorwaarden waarbinnen en het proces waarlangs een duurzame bestemming voor het terrein moet worden bepaald.