Projecten

GoedVolk initieert zelf projecten rond thema's die in de gemeenschap leven. Met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van onze regio. Heb je een thema dat aandacht verdient of wil je een actieve bijdrage leveren aan een van de lopende projecten? Laat het ons weten via info@goed-volk.nl of kom langs op een van onze bijeenkomsten. Kijk hiervoor op onze agenda.

Utrechtse Heuvelrug Plastic Vrij

GoedVolk maakt werk van de grote hoeveelheid plastic die jaarlijks onze dorpen en de natuur daaromheen binnendringt. Wij willen verder gaan dan louter aandacht voor de gebruiker en vooral ook aandacht organiseren aan de voorkant van het proces. Dat kan alleen door actief samen te werken met alle belanghebbenden, w.o. inwoners, ondernemers, ambtenaren, bestuurder en vertegenwoordigers van scholen en verenigingen. Ons doel is ambitieus: een Plasticvrije Utrechtse Heuvelrug in 2026 >> Lees verder

getting-direction-vierkant

Richtinggevend Verhaal
Utrechtse Heuvelrug

Wij werken aan een richting gevend verhaal voor onze regio. Een ambitie die de waarde en potentieel van onze regio uitdrukt en die als leidraad kan dienen voor de ontwikkelingen die wij als inwoners wenselijk en noodzakelijk vinden. Wij vinden dat belangrijk. Want de belangrijke keuzes die we nu maken raken niet alleen onszelf, maar ook de belangen van volgende generaties.
>> lees verder

Inspiratiesessies

Door het hele land nemen burgers prachtige en waardevolle initiatieven. Allemaal gericht op het verrijken en verduurzamen van de samenleving. Wij volgen deze ontwikkelingen met grote interesse. Om te leren van de ervaring van anderen en om zichtbaar te maken wat er zoal gebeurt organiseert GoedVolk met enige regelmaat ook zelf bijzondere inspiratiesessies. Mocht je willen bijdragen of aansprekende of vernieuwende burgerinitiatieven kennen die onze aandacht verdienen, neem dan contact met ons op!

Duurzaam & Lokaal

Onder de noemer 'Duurzaam & Lokaal' onderzoekt GoedVolk de initiatieven die de lokale economie 'met respect voor onze aarde' een impuls te geven. En dat zijn er nogal wat! Denk aan ondernemers die met respect voor de natuur een boerenbedrijf runnen, ondernemers die geheel duurzaam groenten, planten en bloemen telen, of ondernemers die hun bedrijfsvoering volledig circulair proberen te ontwikkelen. Inspirerend en meer dan de moeite waard om van te leren of meer aandacht te geven.
>> lees verder

Bouwen en ontwikkelen met zorg voor belangen

GoedVolk dacht na over bouwen en ontwikkelen op de Utrechtse Heuvelrug. De gedachte is dat wat wij nu bouwen en ontwikkelen, ook de belangen van volgende generaties zou moeten dienen. Verder ervaren we dat we veel beter over de belangen van de natuur moeten nadenken voor we groen nemen voor uitbreiding van het territorium van de mens. >> lees verder

mariniersterrein

Herbestemming Marinierskazerne

In 2022 verhuizen de mariniers in Doorn naar een nieuwe kazerne in Vlissingen. Daarmee gaat ook de Van Braam Houckgeestkazerne en het omliggende gebied een nieuwe toekomst tegemoet. De komende periode wordt verkend welke ontwikkelingsrichting wenselijk en realistisch is. GoedVolk draagt bij aan het vast stellen van de randvoorwaarden waarbinnen en het proces waarlangs een duurzame bestemming voor het terrein moet worden bepaald. >> lees verder