Richting gevend verhaal


Zou het niet mooi zijn als er een ambitie voor onze regio was vastgesteld waarin haar waarde en potentieel wordt uitgedrukt en die als leidraad richting gevend is voor de ontwikkelingen die wij - de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug - wenselijk en noodzakelijk vinden?

GoedVolk wil het beschikbare maatschappelijk potentieel in de regio uitdagen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een positieve, inspirerende én duurzame toekomst van de Utrechtse Heuvelrug. Een toekomst waar plaats is voor ik, echter focus ligt op wij. Een toekomst ook gericht op het onderschrijven van gezamenlijk gedefinieerde bedoeling en onderliggende kernwaarden.


"Als je zelf geen plan hebt,

word je automatisch onderdeel van het plan van een ander"


In het met elkaar te ontwikkelen richtinggevende verhaal heeft iedereen een stem, kan iedereen verantwoordelijkheid nemen en bijdragen. Het is een verhaal van een door de gemeenschap gedreven aanpak van maatschappelijke uitdagingen die ons allemaal raken. Uitdagingen op het gebied van bescherming van onze prachtige natuur, duurzaamheid, wonen en leefbaarheid, bereikbaarheid, milieu, positieve gezondheid en sociale cohesie.

Samen bouwen aan dit richtinggevende verhaal betekent samen te bouwen aan een duurzame toekomst. Denken, durven, doen én beleven zijn daarbij sleutelwoorden.

Doe mee, doe goed! Samen voor een duurzame toekomst van de Utrechtse Heuvelrug.

Oproep:Heb je interesse om binnen GoedVolk mee te schrijven én te bouwen aan dit richtinggevende verhaal van een duurzame toekomst van de Utrechtse Heuvelrug meld je dan aan via info@goedvolk.net.