Structuur

GoedVolk kent geen formele juridische structuur. Het is geen vereniging, geen stichting, althans nog niet. GoedVolk opereert meer als een zwerm. Een organisch geheel waar mensen invliegen en uit naar gelang hun betrokkenheid bij de actuele thema’s of projecten.

Wel kent GoedVolk een organisatie vorm. Deze vorm gaat ervan uit dat iedereen vanuit een verschillende betrokkenheid een rol kan innemen bij een project. Zo kun je als toehoorder betrokken zijn als je op de hoogte wilt blijven. Wil je intensiever betrokken zijn en meedenken dan kan dat in de rol van reflector of meedenker. Wil je een actieve rol spelen en meedoen dan kun je je aanmelden bij een van de projectteams. Binnen deze teams worden de rollen/talenten gedefinieerd en verdeeld die nodig zijn om het project te realiseren. ¬†Om te zorgen voor co√∂rdinatie en bewaking van de kernwaarden van GoedVolk is er een kernteam, die op dit moment bestaat uit de initiators van GoedVolk. Iemand kan verschillende rollen vervullen voor verschillende thema’s of projecten.